01 Eylül 2021

Milli silah, güçlü savunma: ASELSAN Konya

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, “Ülkemizin, dost ve müttefiklerimizin gelecek dönemdeki ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması; savunma sanayii ürünlerimizin ihracatına yönelik fiyat avantajı sağlanması ve yurt dışından temin edilen ürünler üzerindeki devlet tehditlerinin olası etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

ASELSAN Konya, ülkemizin savunma ihtiyaçlarını karşılayacak her nevi silah ve silah sistemleri ile sınırlı kalmamak üzere araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, söz konusu silah, silah sistemleri ve savunma sanayi ürünlerinin üretimini, test, montaj ve entegrasyonunu, satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, eğitim, bakım ve satış sonrası hizmet vermek, bu konularla ilgili her türlü ticari ve sınaî faaliyette bulunmak amacı ile yüzde 51’i ASELSAN’a ve yüzde 49’u Konya Savunma Sanayi A.Ş.’ye ait olmak üzere ‘Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi’ unvanıyla kuruldu.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, “ASELSAN Konya, 17 Aralık 2020 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup savunma sanayi için özgün ürünlerin geliştirildiği önemli bir teknoloji üssü olacaktır. Bu hedef doğrultusunda kısa sürede silah ve silah sistemleri tasarımı, üretimi, test, montaj ve entegrasyonuna yönelik altyapı kurulumlarını tamamlamış, üretimine bu kapsamda başlamıştır” diye konuştu.

ASELSAN Konya’da; tasarım, yan sanayi, kalite, satın alma ve üretimde olmak üzere toplam 175 personel istihdam ediliyor. Işık, şunları ifade etti: “ASELSAN Konya, kadrosunda yer alan üstün nitelikli insan kaynağının daha önce çalışmış oldukları firmalarda gerçekleştirdikleri ve halihazırda ASELSAN KONYA bünyesinde gerçekleştirmeye devam ettiği silah ve silah sistemleri projeleri ile edindiği tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde ihtiyaca özel ve ihtiyaca optimize edilmiş, küçük kalibrelerden büyük kalibrelere kadar birçok farklı kalibrede silah ve silah sistemleri geliştirebilecek yetkinliktedir.”

Işık, ASELSAN Konya bünyesinde uygulanmakta olan ‘Sistem Geliştirme ve Proje Yönetim’ süreçlerinin dünyada savunma projeleri için uygulanmakta olan referans süreç tanımlarının yanı sıra edinilen bilgi birikimi ve tecrübelerden yola çıkılarak yeni silah ve silah sistemlerinin hızlı ve etkin tasarımı için uyumlu hale getirildiğini açıkladı. Güçlü teknolojik altyapı, tecrübe, üstün nitelikli insan kaynağı ve etkin sistem geliştirme uygulamalarının yeni silah sistemi geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve başarıyla sonuçlandırılması için gerekli zemini oluşturulduğuna dikkat çeken Işık, şunları söyledi: “Bunun yanı sıra ‘Birlikte Güçlüyüz’ sloganımızla Konya’daki üniversitelerimiz ile tam işbirliği içinde çalışarak ve Konya’da çözüm ortağımız olacak yan sanayi firmalarının yeteneklerinden azami ölçüde yararlanarak Konya ile bütünleşecek ve birlikte büyüyecek bir yapılanma oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.”

ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) alanında dünya genelinde önemli bir pazar payına sahip. İlgili UKSS üretimleri ASELSAN KONYA’ya aktarılmış bulunuyor. Tüm tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetleri ASELSAN Konya tarafından yürütülüyor. ASELSAN Konya tarafından yürütülecek faaliyetler ile bu alandaki kapasitenin ve pazardaki payın arttırılması amaçlanıyor.

ASELSAN Konya, IDEF 2021 Fuarı’na 3 farklı çalışma ile katıldı

1) Tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetlerindeki yeteneklerimizi göstermek amacıyla 12.7 mm SARP uzaktan komutalı stabilize silah sistemi,
2) Ürün geliştirme faaliyetlerindeki yetkinliğimizi göstermek amacıyla her iki silahın da alttan beslemeli olduğu, 12.7 mm makine tüfek, 40 mm bombaatar silahlarına ve tam bağımsız görüş sistemine sahip özgün bir uzaktan komutalı silah sistemi,
3) Mevcut envanterdeki silahların onarılması ve yenilenmesi ile yetkinliklerimize yönelik olarak tasarlanmış ve üretilmiş silah yedek parçaları.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.